VISJON

·      Være en solid plattform og ressurs for Gestalt Praktiserende i Organisasjoner i Norge.

·      Ha en oversikt over hva som skjer i Gestaltmiljøet i Norge innen organisasjon og ledelse.

 

NAVN OG MÅLGRUPPE

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (forkortet GPO) er en landsomfattende forening for personer som arbeider i – og med arbeidslivets organisasjoner og bedrifter med gestaltteori og – praksis som grunnlag. Studenter under utdanning i gestaltterapi eller coaching kan søke om studentmedlemskap. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

FORMÅL

GPOs formål er å:

  •      ivareta medlemmenes interesser
  •      bidra til utvikling av gestalt som metode innen coaching og organisasjonsutvikling
  •      bidra til videreutvikling av medlemmenes kompetanse
  •      utvide kjennskap til og synlighet av gestalt som metode for individ- og organisasjonsutvikling
  •      medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
  •      utvikle kontakt og samarbeide med andre organisasjoner