Medlemskap

GPO har tre typer medlemskap:

 1. Akkreditert medlem
 2. Ordinært medlem
 3. Student medlem

1. Akkreditert medlem

Krav til grunnutdanning:

 • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
 • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet

Krav til veiledning:

 • 23 timer veiledning (60 min), av disse skal minimum 16 timer være med GPO godkjent veileder. Alternativt kan veiledning (med organisasjon som tema) mottatt av veileder sertifisert av NGF godkjennes.
 • De øvrige 7 timer kan være kollegaveiledning (av kollegaer med gestalt bakgrunn og organisasjonserfaring). Alternativt kan gestalt workshop med temaer innen organisasjon godkjennes.

Krav til praksis:

 • Minimum 6 – 12 mnd praksis med gestalt som metode (etter endt utdanning) innen organisasjon eller egenpraksis.

 

Veledningsskjema 

Innsending av uriktige opplysninger på egenerklæring kan føre til eksklusjon.

 

 1. Ordinært medlem

Krav til grunnutdanning:

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet

Alternativ opptakskrav:

  • For personer som ikke har gjennomført utdannelse beskrevet ovenfor vil medlemskap kunne oppnås gjennom en egen godkjennelses prosedyre
 1. Student medlem
  Studenter på utdanningsprogram innen gestaltorientert coaching, terapi eller veiledning kan søke om studentmedlemskap.

Søknad om medlemskap

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver tid gjeldende kriterier for medlemskap i GPO. Last ned skjema for medlemskap nedenfor. Fyll ut skjema og send oss elektronisk til gpo@gpo.no.

 

Medlemskap i GPO koster kr. 1250,- per år og kr. 700,- per år for studenter ved NGI.

 

Skjema for medlemskap