Om Gestaltpraktiserende i Organisasjoner

Velkommen til GPO

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en forening for gestaltpraktiserende som jobber i eller er tilknyttet organisasjoner, private og offentlige. GPO retter seg mot alle som har en formell gestaltutdanning (terapeut, coaching eller organisasjon) og som jobber i, sammen med eller for organisasjoner i Norge. Medlemmer kan inneha roller som f.eks. konsulent, leder, coach, ansatt og terapeut.

Les mer